Úprava podvodních fotografií

Upravujeme raw v programu Canon DPP


Úvodem

Práce s fotkami v počítači je důležitou součástí digitální podvodní fotografie. Přistupujte k pořízeným snímkům jako k nehotovým souborům, které potřebují dále zpracovat a vylepšit. V tomto článku si ukážeme jednoduchý postup úpravy souborů RAW a rozebereme jednotlivé kroky. S každou fotografií je třeba pracovat samostatně, hromadná úprava se stejnými parametry většinou nedává dobré výsledky.

Při fotografování se snažte dosáhnout co nejlepšího snímku již pod hladinou. Dobré fotografie můžete v počítači upravit na skvělé, špatné snímky je někdy možné vylepšit, někdy ale upravit nepůjdou.

Nespoléhejte se na počítač jako na místo, kde teprve podvodní fotografie vzniká a kde ji nějak v programu "vytvoříte" - místem zrodu je již ten klíčový moment pod hladinou při stisknutí spouště. Surový materiál RAW jako základ snímku by měl být proto nafocen co nejlépe.

Například velmi tmavou fotografii můžete zesvětlit, zároveň tím ale na snímku vystoupí veškeré nečistoty ve vodě a šum.

Před úpravou

Fotografie nejprve nakopírujte do počítače. Roztřiďte snímky a vyberte ty nejlepší pro následné zpracování - původní soubory si schovejte zálohované v jiné složce, než kde budete úpravy provádět. U každého snímku si poté určete jeho nedostatky (třeba nesprávné barvy nebo vyvážení bílé, snímek je příliš světlý a podobně).

Je třeba dodat, že úpravy byste měli provádět na kvalitním velkém monitoru, ideálně se zkalibrovanými barvami. Na různých monitorech mohou být snímky zobrazeny odlišně a ostatní lidé mohou Vaše snímky vidět jinak (rovněž každý jinak vnímá barvy). Pokud chcete tisknout, musí být snímky světlé a barvy hodně syté, jinak budou vytištěné fotografie nevýrazné a tmavé.

Přímo u moře můžete každý večer po fotografování zkopírovat soubory z paměťové karty do notebooku (doporučujeme mít s sebou ještě externí disk a fotografie ukládat i na něj) a uvolnit si tak na kartě místo na další snímky. Na notebooku můžete snímky prohlédnout, zkontrolovat ostrost nebo množství nečistot a rovnou smazat zcela nepovedené záběry.

Výběr těch nejlepších snímků, třídění a úpravy je ale nejlepší dělat až doma na velkém monitoru a s určitým časovým odstupem od focení.

Canon Digital Photo Professional

Tento software je zdarma dodáván na cd k fotoaparátům Canon, které podporují fotografování do formátu RAW. Je to jednoduchý převodní program se základními funkcemi a možností editace jednotlivých parametrů snímku (barvy, kontrast atd.).

Canon pravidelně vydává aktualizace, aby program podporoval i nejnovější fotoaparáty. Ukázkové úpravy fotografií provádíme ve verzi 3.15, práce s novější verzí 4 je ale podobná, v novější verzi najdete také více nástrojů.

Spuštění, popis základních funkcí

Po nainstalování se objeví ikona programu na ploše. Program slouží i jako manažer pro organizaci fotek. Po spuštění vyberte v zobrazeném okně ze seznamu vlevo složku se soubory k úpravě, vpravo zvolte konkrétní obrázek k úpravě a klikněte na "Edit image window" ikonku umístěnou zcela vlevo nahoře v liště.

Nyní vidíte editovanou fotografii a vpravo panel s nástroji (pokud panel není zobrazen, je ho možné vyvolat přes záložku "View" - v nabídce zaškrtněte "Tool Palette"; nebo je možné k vyvolání použít klávesovou zkratkou "Ctrl+T")

Nyní si popíšeme jednotlivé skupiny nástrojů. Budeme se věnovat pouze funkcím důležitým pro úpravu podvodních fotografií.

Záložka RAW

Brightness adjustment- zesvětlení nebo ztmavení snímku

White balance adjustment - vyvážení bílé a tím i barev (tlačítko Tune pro ruční ladění)

Picture Style - obrazový styl, necháváme Standart. Pokud chcete černobílý snímek, zvolte Monochromatic

Contrast - zvýšení/snížení kontrastu

Highlight - světlé tóny, posunem do + zesílíme světla

Shadow - tmavé tóny, posunem do - přidáváme tmavé tóny

Color tone - posun barev, většinou nepoužíváme

Color Saturation - zvýšení/snížení sytosti barev

Sharpness a nabídka doostření - můžete použít buď Sharpness nebo Unsharp mask. Při volbě Sharpness nastavte hodnotu 8 u snímků na nízké iso (menší doostření na hodnotu 6-7 můžete dát u portrétů nebo u snímků na vyšší iso).

Unsharp mask nastavte např. na hodnoty Strength 5 až 6, Fineness na 7-8, Treshold na 1-2. Podívejte se při 100% zvětšení na fotografii, které hodnoty jsou nejlepší.

Záložka RGB

Zde je možné provádět jemnější úpravy podobně jako v sekci RAW, některé nástroje jsou zde stejné. Doporučujeme ale používat tuto záložku jen pro změny barev.


Důležitá jsou tlačítka R, G a B pro zásahy v jednotlivých barevných kanálech R - červená, G - zelená, B - modrá

Brightness - světlost

Contrast - kontrast

Hue - posun barev

Saturation - sytost barev (zde je možné ještě dodatečně jemně barvy zvýraznit)

Sharpness - ostrost

Záložka NR/ALO

Noise reduction - zde nastavujeme redukci šumu. Tlačítko NR Preview zobrazuje 100% náhled pro kontrolu.

Luminance - odstranění šumu/zrna, příliš vysoké nastavení rozmaže detaily

Chrominance - odstranění barevného šumu, příliš vysoké nastavení poškodí barvy

Jako první krok při úpravě proveďte podle potřeby odšum snímku - například fotografie na iso 100 z Powershotu G11 není třeba odšumovat a můžete nechat základní nastavení, přejaté z fotoaparátu. U iso 200 je někdy šum již vidět, posunem jezdce Luminance na hodnotu 2 šum snížíte. Pozor na přílišné odšumění, ze snímku tím zmizí detaily. Náhled na 100% zobrazení snímku je pod tlačítkem NR Preview. Pokud víte, že jsou všechny snímky na iso 100, můžete odšum přeskočit a rovnou se věnovat úpravě expozice a barev.

Doostření snímku provádějte až nakonec po nastavení odšumu, vraťte se zpět na záložku RAW.

Lišta nástrojů v horním panelu

Záložka "File" - tlačítko Convert and Safe pro převod fotografie do souboru jpeg.

Záložka "Edit" - funkce Undo pro krok zpět.

Záložka "View" - funkce Highlight alert zobrazí přepaly ve snímku.

Příklad úpravy fotografie

Ještěrohlavec, vyfotografováno v přirozeném světle bez externího blesku.

Snímek z kompaktu Canon Powershot G11 s podvodním pouzdrem Canon WP-DC34.
Snímek z kompaktu Canon Powershot G11 s podvodním pouzdrem Canon WP-DC34. Zde vidíme nesprávné zobrazení barev a vyvážení bílé. Fotografie je do zelena, nevýrazná a bez kontrastu. Exif: čas 1/320 sec, clona f4, iso 100, ohnisko 80 mm, podvodní vyvážení bílé barvy

Otevřeme si snímek v editoru DPP, screenshoty ukazují paletu nástrojů a zadávané změny:


Zesvětlení fotografie, Canon DPP
Fotografii zesvětlíme pomocí Brightness adjustment, posuneme táhlo doprava na hodnotu 0,17. Modrá šipka ukazuje na tlačítko Zpět pro vrácení úpravy.

Nastavení vyvážení bíle, Canon DPP
Nyní se přesuneme do White balance adjustment - necháme nastaveno Shot settings a zvolíme tlačítko Tune pro úpravu vyvážení bílé a tím posuneme barvy. Snímek obsahuje málo červené, přesuneme proto bod na barevném kotouči doprava vodorovně (hodnoty Color tone 0, Color saturation 197 - v těchto políčkách můžeme zadávat jemné změny namísto používání jezdce na kotouči).

Nastavení kontrastu, Canon DPP
Hodnotu Contrast nastavíme na 1, prosvětlíme světlé části pomocí Highlight (hodnota 3) a přidáme tmavé tóny posunem Shadows na - 2. Výrazně posuneme saturaci barev, jezdec Color saturation dáme na 4.

Panel RGB, Canon DPP
Přesuneme se na záložku RGB, kde se přepneme do panelu R pro úpravu červené. Jak je ukázáno kurzorem myši tahem přesuneme nahoře změníme hodnotu červené z 255 na 252 a dole z 0 na 9.

Panel RGB, Canon DPP
Nastavení zelené neupravujeme a jdeme rovnou změnit modrou na záložce B. Posuneme nahoře hodnoty z 255 na 252 a dole z 0 na 11.

Doostření, Canon DPP
Vrátíme se zpět na záložku RAW a dole jako poslední provedeme doostření - Sharpness na hodnotu 8.

Převedení RAW na jpeg soubor, Canon DPP
Nahoře v liště zvolíme File - Convert and safe pro převedení RAWu na jpeg soubor.

Převedení RAW na jpeg soubor, Canon DPP
Objeví se okno pro konverzi na jpeg, uložení úprav a zvolení názvu - jpeg soubor můžeme pojmenovat dle vlastní volby, doporučujeme ale vždy ponechat původní číselné označení, abyste mohli později dohledat originální raw. Zkontrolujte, zda máte nastavenou nejlepší kvalitu převodu na hodnotu 10.

Provedené úpravy se do RAW uloží po schválení změn. Tyto změny je vždy možné vrátit zpět do výchozí podoby a začít upravovat znovu a jinak (úpravy se ukládají mimo původní obrazová data). Soubor RAW můžete samozřejmě otevřít i v jiném softwaru, ten ale změny provedené pomocí programu Canon DPP neukáže.


Před úpravou
Po úpravě
Porovnání fotky před úpravou a po úpravě.

Ještěrohlavec, výřez z upraveného obrázku
Výřez ze 100% zobrazení, detail oka a hlavy ještěrohlavce

Jiné funkce Digital Photo Professional

Trimming/angle adjustment tool - nástroj pro ořez nebo pro srovnání nakloněného snímků.

Stamp tool - slouží k retušování světlých a tmavých bodů - například nečistot ve vodě.

Compositing tool - skládání více obrázků do jednoho souboru.

HDR tool - pro tvoru HDR fotografií, můžete skládat více snímků dohromady nebo použít jedinou fotografii.

Příklady dalších úprav v počítači pomocí softwaru Canon DPP

Útes
Útes, čas 1/160 sec, clona f4.5, iso 80, ohnisko 28 mm
Rournatec
Rournatec, čas 1/200 sec, clona f5.6, iso 80, ohnisko 140 mm


Čtverzubec
Čtverzubec, čas 1/250 sec, clona f4.5, iso 80, ohnisko 28 mm
Útes
Útes, čas 1/200 sec, clona f4.5, iso 100, ohnisko 28 mm

Na závěr jedno upozornění:

U každého snímku je třeba úpravy provádět trošku jinak! Ke každému snímku je třeba přistupovat individuálně.

Nebojte se úpravy různě kombinovat (vyvážení bílé v kombinaci s úpravou jednotlivých barevných kanálů, někdy může stačit jen upravit barvy nebo jen vyvážit bílou atd.) Pokud se úprava nedaří, vraťte změny zpět a zkuste jiný postup.

Prosíme, berte tento článek nikoli jako přesný návod, ale spíše jako ukázku toho, čeho lze v počítači dosáhnout i bez nutnosti používat složitý a drahý software.

Na tento text volně navazuje článek Úprava podvodních fotografií jpeg v programu Zoner Photo Studio.


Petr a Katka